Cambridge English
V


anaf het tweede leerjaar op het gymnasium kun je kiezen voor talentrichting Cambridge English (CE). Dat is Engels op topniveau! Je krijgt vier lessen CE per week met boeken uit Engeland. In de lessen spreek, schrijf en denk je in het Engels. Er valt dan ook geen enkel woord Nederlands. De opleiding Cambridge English volg je tot en met je eindexamenjaar.

Tijdens CE besteden we uitgebreid aandacht aan alle taalvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo eindig je op een veel hoger niveau dan normaal. Als deze talentrichting volgt, ga je ook een week naar Engeland om de Engelse cultuur op te snuiven. Je logeert dan bij Britse gastgezinnen en kun je mooi laten horen hoe goed je Engels is geworden.

Is CE iets voor mij?
Als jij je de Engelse taal en cultuur hartstikke leuk vindt en daar meer over wilt leren, dan is CE zeker iets voor jou. Ook is CE zeer geschikt als je van plan om in het buitenland te gaan studeren of wilt gaan werken. Je moet wel rekening houden met een pittige studiebelasting, maar daar krijg je veel voor terug.


Wist je dat onze school van Cambridge University een certificaat heeft ontvangen? Een officiële erkenning dat Lingecollege met veel succes opleidingen verzorgt voor Cambridge English Exams!

Diploma's
CE-diploma's zijn internationaal erkend. Meer dan 15.000 universiteiten, grote bedrijven en regeringen zien het als een grote plus als jij een CE-diploma kan laten zien. Welk CE-diploma je kunt halen, hangt ook af van je opleiding en je eindniveau. Je kunt examen doen voor het First Certificate in English (FCE) in het vierde leerjaar, het Certificate of Advanced English (CAE) in leerjaar vijf en het Certificate of Proficiency (CPE) in vwo 6.
Het exameninstituut Cambridge neemt deze examens in Nederland af met native speakers. De correctie van het schriftelijk werk gebeurt in Engeland.

Aanmelden
Na je aanmelding bekijkt de vakdocent of je goed bent in Engels en je gemotiveerd bent voor CE. Ook vragen we aan je mentor hoe het staat met je inzet en algemene studievaardigheden. Meestal is er dan genoeg informatie om je toe te laten tot de opleiding. Bij twijfel nodigen we je eerst uit voor een interview in de Engelse taal.

Meer informatie
Zie hier de talentkaart CE.