Natuur en techniek

B


en jij goed in exacte vakken, en lijkt je ontwerpen, rekenen, onderzoeken en analyseren leuk? Dan is het profiel Natuur en techniek iets voor jou. Het is het meest exacte profiel. De vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde B zijn verplicht.

Natuur en techniek is een goede keuze als:

  • je behoorlijk goed bent in exacte vakken
  • je logisch kunt denken en je graag problemen oplost
  • je interesse hebt in de natuur, milieu, water

Mogelijke vervolgstudies op hbo- of wo-niveau zijn:

  • Bouwkunde
  • Elektrotechniek
  • Werktuigkunde
  • Weg- en waterbouwkunde
  • Milieukunde
  • Bioprocestechnologie
  • Civiele techniek