Project ‘STOER’

Een veilig en prettige school is voor iedereen van groot belang. Het Lingecollege streeft naar een sfeer van overleg en begrip met zo min mogelijk ge- en verboden. Wel hebben we uitgangspunten over gewenst en ongewenst gedrag  samengevat in de uitgangspunten van ‘STOER’. Deze uitgangspunten worden met leerlingen besproken, zodat duidelijk wordt waarom het belangrijk is dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. De uitgangspunten van STOER vind je terug op de posters en in boekjes die beschikbaar zijn op school. Je kan de inhoud van STOER ook hier bekijken:

Bekijk het boekje