Bevordering, PTA

Huiswerk, overhoringen, toetsen, tentamens en met klasgenoten werken aan projecten. Het hoort er allemaal bij op het atheneum en dat is maar goed ook. Zo weten we hoe je het doet bij ons op school en waar je eventueel extra hulp nodig hebt.

Natuurlijk kijken we niet alleen naar je cijfers. Ook je houding en gedrag in de klas en op het schoolplein vinden we heel belangrijk. Ieder mens is uniek en jij ook. Iedereen leert op zijn eigen manier en misschien zijn er wel dingen thuis gebeurd waardoor je even niet mee kon komen of ben je een tijdje ziek geweest. Daar houden wij zeer zeker rekening mee.

Onderbouw
De onderbouw zijn de eerste drie leerjaren op het vwo atheneum. In de brugklas vwo en vwo/havo werken we met een device (tablet, laptop of hybride). In de brugklas vwo krijgen leerlingen één lesuur per week het vak Latijn.

In leerjaar 3 geven we uitgebreid voorlichting over de profielkeuze in de bovenbouw: informatie over vakkenpakketten, doorstroming en toelatingseisen.

Bevordering leerjaar 1, 2 en 3
Bevorderingsreglement brugklas 
Bevorderingsreglement leerjaar 2 en 3 

Bovenbouw
De laatste drie lesjaren op het vwo atheneum noemen we de bovenbouw. Op naar het eindexamen! Je gaat aan de slag om met succes je eindexamen te halen. Aan het begin van het schooljaar krijg je via het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) een overzicht van de toetsen die in het schooljaar worden afgenomen. Zo weet je precies wat je in dat jaar moet doen en leren en welk cijfer je moet halen.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Leerjaar 4, 5 en 6 zijn examenjaren. Aan het begin van het vierde leerjaar krijg je een PTA. Zo weet je precies wat je moet doen en leren en welke cijfers je moet halen om te slagen. In het PTA kun je terugvinden hoe het (school)examen is samengesteld. Ook staat er in welke periode de toesten worden afgenomen, de wegingen zodat je weet hoe het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld en onder welke voorwaarden je kunt herkansen.

Het PTA geeft duidelijkheid hoe de examenonderdelen worden afgesloten. Als je vragen over het PTA hebt, kun je terecht bij je vakdocent, mentor of afdelingsleider.

PTA vwo 4
PTA vwo 5
PTA vwo 6