Bevordering, PTA en examen
H


uiswerk, overhoringen, toetsen, tentamens en met klasgenoten werken aan projecten. Het hoort er allemaal bij op het vmbo en dat is maar goed ook. Zo weten we namelijk hoe je het doet bij ons op school en waar je misschien nog wat extra hulp nodig hebt.

Rapporten
Elk lesjaar krijg je drie cijferrapporten. De eerste twee rapporten bespreken we met jou en je ouders/verzorgers, het derde rapport is je overgangsrapport. In leerjaar vier bevat je rapport de eindcijfers van het schoolexamen.

Natuurlijk kijken we niet alleen naar je cijfers. Ook je houding en gedrag in de klas en op het schoolplein vinden we heel belangrijk. Ieder mens is uniek en jij ook. Iedereen leert op zijn eigen manier en misschien zijn er wel dingen thuis gebeurd waardoor je even niet mee kon komen of ben je een tijdje ziek geweest. Daar houden wij zeer zeker rekening mee.

Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar drie en vier zijn de examenjaren. Aan het begin van het derde leerjaar krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Zo weet je precies wat je moet doen en leren en welke cijfers je moet halen om te slagen.
In het PTA-document kun je terugvinden hoe het (school)examen in het derde en vierde leerjaar is samengesteld. Ook staat er in welke periode de toesten worden afgenomen, de wegingen zodat je weet hoe het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld en onder welke voorwaarden je kunt herkansen.

Het PTA geeft duidelijkheid hoe de examenonderdelen worden afgesloten. Tijdens leerjaar drie en vier doe je het schoolexamen. Je maakt diverse toetsen die meetellen voor het eindcijfer. In de laatste periode van leerjaar vier maak je een centraal examen.

Bevorderingsreglement
Bevorderingsreglement kbl/bbl

vmbo kbl leerjaar 3
algemene toelichting PTA vmbo kbl 3
HBR, LEO, Techniek, Zorg en Welzijn

vmbo bbl leerjaar 3
algemene toelichting PTA vmbo bbl 3
HBR, LEO, Techniek, Zorg en Welzijn

vmbo kbl leerjaar 4
algemene toelichting PTA vmbo kbl 4
HBR, LEO, Techniek, Zorg en Welzijn

vmbo bbl leerjaar 4
algemene toelichting PTA vmbo bbl 4
HBR, LEO, Techniek, Zorg en Welzijn

Examenreglement
Examenreglement vmbo

Slaag-zakregeling
Slaag-zakregeling kbl-bbl