Beroepscolleges
I


n het eerste lesjaar op het vmbo bbl en kbl volg je een serie algemene vakken zoals Nederlands en Engels, wiskunde en rekenen, biologie, mens & maatschappij en economie. Dat geeft je een stevige basis voor je toekomst. En je leert niet alleen de theorie. Je voert regelmatig allerlei opdrachten uit, alleen of in groepjes en vaak ook op de computer.

Wat wil je gaan doen?
Aan het eind van het eerste leerjaar maak je samen met je mentor en je ouders een keuze voor een beroepsprofiel. Een belangrijke keuze want je kiest daarmee ook in welke richting je aan het werk gaat, welk vak of beroep je uiteindelijk wilt gaan doen. Daar helpen we je natuurlijk bij via onze Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). De LOB-coördinatoren geven voorlichting over je studie- en beroepsmogelijkheden en begeleiden je hierin. Na het beroepscollege kun je heel makkelijk doorstromen naar het mbo.

Je kunt kiezen uit deze beroepscolleges: