Positive Behavior School

Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt de schoollocatie voor praktijkonderwijs een PBS school.
PBS staat voor Positive Behavior School: dat staat voor positieve gedragsondersteuning.

Een nog veiliger leeromgeving door met elkaar af te spreken wat we belangrijk vinden, welke verwachtingen we van elkaar hebben: wat verwacht de docent van een leerling? In gezamenlijke ruimtes, in de klas. En wat verwacht een leerling van de docent?

Op PBS scholen zijn minder gedragsincidenten, is meer rust, neemt de effectieve lestijd toe waardoor leerprestaties verbeteren, gaan meer leerlingen met plezier naar school en ervaren docenten meer plezier in hun werk.

PBS wordt zichtbaar in school!