Samenwerking met mbo
V


anaf schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een pilot en gaan we samenwerken met het mbo op ROC Rivor in Tiel. Als een leerling voldoet aan de criteria kan worden deelgenomen aan een tweejarige opleiding met als eindresultaat: uitstroom naar werk of doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Meer informatie is via school beschikbaar.