Aanmelden
D


e toelating voor het praktijkonderwijs is net even anders: een kind mag naar het praktijkonderwijs als hij/zij 12 jaar of ouder is en een beschikking praktijkonderwijs heeft.

Deze beschikking vraagt Lingecollege aan bij Samenwerkingsverband Rivierenland.
Meer informatie is te vinden op www.swvrivierenland.nl.

 

Een kind komt in aanmerking voor een beschikking praktijkonderwijs als de capaciteiten (uitgedrukt in IQ) tussen 55/60 -75/80 liggen en de leerachterstand groter is dan drie jaar op twee van de volgende domeinen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling of rekenen.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier staat op de pagina Aanmelden en toelating.