Praktijkonderwijs
P


raktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen die op de basisschool leerachterstanden hebben opgelopen.


Het onderwijs leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Dit betekent, dat ons onderwijs niet alleen is gericht op voorbereiden naar werk, maar ook op actief burgerschap, zelfstandig wonen en het hebben van zinvolle vrije tijdsbesteding.

Wij bieden drie uitstroomroutes:
- een reguliere werkplek
- een beschermde werkplek
- een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het ROC

Schakelklas
Twijfel tussen Praktijkonderwijs en vmbo (bbl-niveau)? Dan biedt de schakelklas misschien een kans. Lees hier meer.

Deelname ESF
Onze schoollocatie krijgt subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van bestrijding jeugdwerkloosheid. We zijn erg blij met het extra geld dat wordt ingezet om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op Werk en eventuele verdere opleidingen: we kunnen stagebegeleiding uitbreiden en meer doen voor praktijkvakken.

Gezonde school
De schoollocatie is in bezit van het vignet Gezonde School!
We voldoen aan kwaliteitscriteria voor een gezond aanbod in onze schoolkantine.
www.gezondeschool.nl