Onderzoek & Ontwerpen

J


e ziet het wel zitten om technische problemen op te lossen of om dingen te maken? Dan is de sector Onderzoek & Ontwerpen voor jou een goede keuze. Natuurkunde is in deze sector een verplicht vak en je krijgt behoorlijk wat theorie over bijvoorbeeld installatietechniek, het ontwerpen van machines en hout- en metaalbewerking.

Natuurlijk ga je ook heel praktisch aan de slag in onze praktijklokalen. Je werkt dan vaak in groepjes aan een opdracht.

Breed werkveld
Ga je na de mavo+ naar het mbo? Dan kun je kiezen uit verschillende technische vervolgopleidingen die zich onder meer richten op de bouw, installatietechniek en ict. Het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat. Het werkveld in de techniek is breed. Om een paar voorbeelden te noemen in welke sectoren je aan de slag kunt: elektro- of installatietechniek, ICT, bouwkunde en laboratoriumtechniek.