Vier fasen
E


en leerling krijgt het onderwijs dat bij hem/haar past met een eigen leertempo binnen de vier fases van het praktijkonderwijs:


Fase 1: Persoonlijke oriëntatiefase
Deze fase is om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen en worden basisvaardigheden aangeleerd. Zelfredzaamheid is hierbij een belangrijk doel. In deze fase is de leerling bezig met de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik worden? De eerste lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) komen aan bod en daarnaast een interne stage om eerste algemene werknemersvaardigheden aan te leren.

Fase 2: Oriëntatiefase
De basisvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden worden verder uitgebreid en aangeleerd. Er komt een oriëntatie op stage en werk (OS&W) in de lessen LOB, bedrijfsbezoeken en interne stage. Met aan het eind maximaal één dag per week een externe stage. Daarnaast een eerste oiëntatie richting de sectorkeuze: Winkel, Horeca, Groen & Dier of Techniek.

Fase 3: Beroeporiënterende fase
In deze fase wordt de stage uitgebreid (twee tot vier dagen in de week) en verschuift het accent van onderwijs meer richting het verwerven van arbeidscompetenties. In deze periode kunnen leerlingen ook kiezen welk certificaat ze willen gaan halen.

Lees meer op de pagina Cursussen en certificaten.
De school werkt samen met verschillende brancheorganisaties zodat een erkend certificaat wordt behaald.

Fase 4: Uitstroomfase
In deze laatste fase begeleiden we de leerling naar een passende werkplek via een externe stage of plaatsing in het vervolgonderwijs. We werken toe naar een echt arbeidscontract. De leerling is meestal maar een dag of dagdeel op school. Wanneer je onze school verlaat, volgen wij nog twee jaar hoe het met je gaat. Ook helpen we je als er vragen of problemen zijn op de werkplek of de opleiding.