Peer2Peer

In september 2017 zijn wij gestart met Peer2Peer en is het Lingecollege officieel een Peer2Peer school.
Er zijn verschillende mogelijkheden om Peer2Peer in te zetten binnen school. Wij hebben ervoor gekozen te starten met de Peer buddy nieuwkomerrol (PBN), om leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) een handje te helpen met integreren binnen de school.

De ISK is een aparte afdeling in hetzelfde gebouw als vwo en havo. Al jaren blijkt, zowel vanuit de reguliere leerlingen als vanuit de ISK leerlingen, dat het lastig is om te ‘mengen’. Met dit project hopen we dat er binnen de school meer saamhorigheid ontstaat en de ISK-leerlingen meer Nederlands spreken.

Schooljaar 2017-2018 hebben zowel de leerlingen als de docentcoaches met veel enthousiasme en plezier gewerkt om Peer2Peer te implementeren binnen het Lingecollege en het is ook zeker succesvol. Dit merken we o.a. aan de actieve deelname van de buddy’s: ze zien elkaar op school in de pauzes en hebben regelmatig groepsactiviteiten buiten school - zo zijn ze al eens gaan zwemmen, schaatsen, bowlen en voetballen. Tevens is de hele groep als afsluiting van het project naar de Efteling geweest. Er is op initiatief van een leerling een groepsapp aangemaakt. De leerlingen kunnen op deze manier makkelijk een voorstel doen voor een leuke activiteit en er volgt dan meestal ook snel een reactie.

Trainingen en docentcoaches
In totaal hebben we 10 docentcoaches die de training hebben gevolgd en begeleiding kunnen geven aan de leerlingen die deelnemen aan het project. Schooljaar 2018-2019 zijn we begonnen met een groep van 18 reguliere leerlingen die worden gekoppeld aan 18 ISK leerlingen. Beide groepen hebben in september de training gevolgd. De groep is groter dan het jaar ervoor en dat is ook precies de bedoeling.
We zien graag dat het zich als een soort olievlek binnen de school verspreidt en hopen dat elk schooljaar het animo toeneemt.

Tijdens de training van de PBN komen de volgende vaardigheden aan bod:

  • sociale en culturele vaardigheden
  • oplossingsgericht coachen en begeleiden (adviseren, uitleggen, aanmoedigen)
  • communicatieve vaardigheden
  • probleemoplossend vermogen
  • integer handelen
  • samenwerken

Over het algemeen dragen de PBN’ers de meest verantwoordelijke rol in de relatie met de nieuwkomer waaraan zij gekoppeld zijn. De buddy’s zorgen er samen voor dat ze elkaar minimaal 1x in de week in of buiten school zien.
Wij vinden het belangrijk dat in eerste instantie de PBN het contact legt, maar dat later in het jaar de nieuwkomer ook initiatief neemt om de relatie te onderhouden. De buddy’s zijn gekoppeld aan een docentcoach. Mochten zij vragen hebben of tegen dingen aanlopen die niet zelfstandig op te lossen zijn, kunnen zij bij hun docentcoach terecht. Maandelijks is er een intervisie waar de leerlingen worden gesplitst om een veilige omgeving te creëren om hun verhalen kwijt kunnen.

Werving en selectie
Peer Buddy Nieuwkomer (PBN)
Aan het eind van het schooljaar werven we nieuwe leerlingen, zodat zij vrij vlot na de zomervakantie getraind en gekoppeld kunnen worden. We zetten leerlingen die mee hebben gedaan in om andere leerlingen enthousiast te maken - door middel van een presentatie en het delen van eigen ervaringen.

De werving van leerlingen vindt plaats in de klassen 3 (vwo en havo) en 4 (vwo) en in leerjaar 1 (ISK), uitgaande van het huidige schooljaar. Leerlingen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden door een korte motivatie te schrijven. We gaan na of het voor de betreffende leerling haalbaar is om deel te nemen, en er geen eventuele belemmeringen zouden kunnen ontstaan in de 'ontwikkeling' van deze leerlingen.

Peer Leader (PL)
Momenteel zijn we bezig de Peer Leader rol binnen school in te zetten. Dit hebben we mede te danken door financiële steun van Rabobank West Betuwe. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.

Peer Leaders zijn leerlingen uit de bovenbouw die, samen met een collega Peer Leader, leerling-mentor van een brugklas worden. Zij komen vrijwel wekelijks in ‘hun’ brugklas, leren de kinderen kennen, zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vangen vroegtijdig signalen op wanneer er iets speelt in de groep en/of met een leerling. Hierbij worden ze ondersteund door de mentor van de brugklas en door een docentcoach.

In november 2018 start de training voor de docentcoaches. Rond april/mei vindt de werving en training voor de leerlingen plaats. Zo kunnen zij direct aansluiten bij de brugklassen die vóór de zomer kennis komen maken. Docentcoaches doen de werving van leerlingen in schooljaar 2018-2019. In het vervolg willen we hiervoor leerlingen inzetten.

Stap voor stap hopen we dit mooie project een breder podium te kunnen geven.