Vacatures

Zie jij het kind achter de leerling?
Dan ben jij de docent die past bij onze school!

We nodigen je van harte uit te solliciteren op onze vacature(s). Zijn er geen vacatures beschikbaar, stuur dan gerust een open sollicitatie met je motivatie naar: vacature@rsglingecollege.nl.

Onze vacature(s)
 • Bestuurder Lingecollege
 • Conciërge
 • roostermaker (dagrooster)
 • docent Zorg & Welzijn
 • Taal-leercoach
 • Docent rekenen
 • Docent natuurlunde

OVER HET LINGECOLLEGE

Het Lingecollege is een scholengemeenschap gevestigd en geworteld in Tiel. Het is een openbare school die ván en vóór de samenleving is, ontstaan uit een van de oudste gymnasia van ons land, een grote vwo/havo- en vmbo-scholengemeenschap en een zelfstandige mavo. Op RSG Lingecollege is iedereen welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Respect, acceptatie en waardering zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De kracht van de school is dat het op alle niveaus onderwijs aanbiedt, van praktijk tot gymnasium, waardoor ze voor alle kinderen in Tiel van betekenis wil en kan zijn.

DE FUNCTIE

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de aansturing van directie/management. Bepaalt de missie/visie, het strategisch beleid en realiseert de vertaling daarvan in concrete doelstellingen. Vertegenwoordigt de organisatie en behartigt haar belangen extern en is eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschapsraad.

Meer Informatie: zie bijgevoegde document

 

Het Lingecollege zoekt per 1 november 2019 een

Conciërge (0,8 -1,0 fte)

Het Lingecollege is een scholengemeenschap van vier locaties voor Tiel en de regio, een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. De school biedt kleinschalig en modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We zien en kennen onze leerlingen en begeleiden hen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Centraal staan de motto’s:

 • samen werken aan de toekomst;
 • de school dichtbij.

Het Lingecollege is volop in beweging. In september opent de nieuwe mavo haar deuren. De komende tijd wordt de vwo/havo/ISK grondig gerenoveerd waarna het beroepscollege volgt. Garantie voor eigentijds onderwijs dus.

 

Functieomschrijving

Vanwege tijdelijke huisvesting en nieuwbouw op de locatie aan de Heiligestraat zoeken wij een conciërge die het team komt versterken. De taak van deze extra conciërge is met name gericht op het toezichthouden op de leerlingen en leerlingen aanspreken op (on)gewenst gedrag.

 

Je draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw, verricht eventueel ondersteunende diensten, treedt als toezichthouder op bij conflicterend gedrag van leerlingen.

 

Kennis en vaardigheden

 • Ervaring als (pedagogisch) conciërge;
 • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep;
 • Je staat stevig in je schoenen;
 • Je bent flexibel ingesteld en flexibel inzetbaar;
 • Je bent in bezit van het BHV- en / of EHBO-diploma of bent bereid dit te behalen;
 • ’s avonds behoort ook tot de mogelijkheden;
 • Je bent per direct beschikbaar.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Tijdelijke aanstelling voor één jaar;
 • Inschaling in schaal 4 cao VO.

 

Inlichtingen

Inlichtingen over de vacature worden verstrekt door Rob Everaard, stafmedewerker facilitaire zaken, te bereiken via eve@rsglingecollege.nl.

 

Sollicitatie

Je schriftelijke sollicitatie (motivatie met cv) kun je uitsluitend insturen via meesterbaan.nl. De link naar de vacature vind je hier.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk 1 september 2019. Vanwege de zomervakantie zijn de selectiegesprekken na 1 september gepland.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wegens vertrek van de huidige medewerker zoekt het Lingecollege per 1 oktober a.s. een

roostermaker (0,6 -1,0 fte)

Het Lingecollege is een scholengemeenschap van vier locaties voor Tiel en de regio, een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. De school biedt kleinschalig en modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We zien en kennen onze leerlingen en begeleiden hen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Centraal staan de motto’s:

 • samen werken aan de toekomst;
 • de school dichtbij.

Het Lingecollege is volop in beweging. In september opent de nieuwe mavo haar deuren. De komende tijd wordt de vwo/havo/ISK grondig gerenoveerd waarna het beroepscollege volgt. Garantie voor eigentijds onderwijs dus.

Functieomschrijving

De roostermaker is onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur belast met het verwerken van mutaties in het dagrooster en het maken van activiteitenroosters voor proefwerkweken, examens, rapportvergaderingen, werkweken e.d..

belangrijkste taken:

 • verwerken wijzigingen in dagroosters;
 • bijhouden lesurenuitval;
 • roosters maken voor o.a. ouderavonden, leerlingbesprekingen en cito toetsen;
 • verwerken leerlinggegevens in diverse systemen;
 • adviseren afdelingsleiders over vervanging docenten;
 • een bijdrage leveren aan oplossingen voor (langere termijn) knelpunten in het roosterproces. 

Kennis en vaardigheden

 • ervaring met Magister en Zermelo;
 • kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters;
 • inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
 • vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • een aanstelling voor bepaalde tijd tot het einde van het schooljaar
 • arbeidsvoorwaarden conform cao vo;
 • inschaling op basis van opleiding en ervaring.
 • aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een fiets- en sportregeling.

Inlichtingen

Inlichtingen over de vacature worden verstrekt door Han ter Reegen, locatiedirecteur, te bereiken via rgn@rsglingecollege.nl.

Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie met motivatie met cv kun je uitsluitend via Meesterbaan richten aan de afdeling P&O. De link naar de vacature vind je hier.


We ontvangen je reactie graag uiterlijk 26 augustus 2019. Vanwege de zomervakantie zullen wij  kandidaten in de week van 26 augustus gaan selecteren. De gesprekken zullen naar verwachting in de eerste week van september gevoerd worden.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het Lingecollege zoekt per start schooljaar 2019-2020 voor het praktijkonderwijs een enthousiaste

docent Zorg & Welzijn (0,8 – 1,0 fte)

Het Lingecollege is een scholengemeenschap van vier locaties voor Tiel en de regio, een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. De school biedt kleinschalig en modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We zien en kennen onze leerlingen en begeleiden hen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Centraal staan de motto’s:

 • samen werken aan de toekomst;
 • de school dichtbij.

Het Lingecollege is volop in beweging. In september opent de nieuwe mavo haar deuren. De komende tijd wordt de vwo/havo/ISK grondig gerenoveerd waarna het beroepscollege volgt. Garantie voor eigentijds onderwijs dus.

Functieomschrijving

 • kerntaak is de zorg voor het onderwijs;
 • coachtaken t.a.v. leerlingen in de klas (vergelijkbaar met mentortaken);
 • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied;
 • actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de (eigen) vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden;
 • bevordert een veilige leer- en leefomgeving van de leerling;
 • draagt bij aan de activiteiten van de locatie en/of school;
 • bevordert een formele en informele open relatie met collega’s en ouders.

Kennis en vaardigheden

 • (in opleiding voor) een tweedegraads bevoegdheid;
 • ervaring met lesgeven op een school voor praktijkonderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling voor bepaalde tijd;
 • arbeidsvoorwaarden conform cao vo;
 • aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een fiets- en sportregeling.

Inlichtingen
Inlichtingen over de vacature worden verstrekt door Nicole Roseboom, afdelingsleider te bereiken via rbm@rsglingecollege.nl.

Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie (motivatie met cv) kun je uitsluitend insturen via meesterbaan.nl. De link naar de vacature vind je hier. In verband met de zomervakantie ontvangen we je reactie graag uiterlijk 31 augustus 2019. De gesprekken zijn gepland in week 37 (9-13 september).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 zoeken wij op onze locatie aan de Heiligestraat een

Taal-leercoach (0,4 fte)

Het Lingecollege is een scholengemeenschap van vier locaties voor Tiel en de regio, een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. De school biedt kleinschalig en modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We zien en kennen onze leerlingen en begeleiden hen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Centraal staan de motto’s:

 • samen werken aan de toekomst;
 • de school dichtbij.


Het Lingecollege is volop in beweging. In september 2019 opent de nieuwe mavo de deuren. De komende tijd wordt de vwo/havo/ISK grondig gerenoveerd waarna het beroepscollege volgt. Garantie voor eigentijds onderwijs dus.

 

Functieomschrijving

De taal-leercoach (TLC) begeleidt leerlingen met leerstoornissen, individueel of in groepen, gedurende de gehele schoolloopbaan, afgestemd op de specifieke hulpvraag van de leerling en gericht op het leerproces. De TLC-er adviseert daarnaast de collega’s (docenten) met betrekking tot hun bijdrage aan het leerbegeleidingsproces in de klas.

 

Taken

 • Zorgdragen voor screeningstraject bij vermoeden van dyslexie;
 • Leerlingen coachen in omgaan met hun problematiek;
 • Informeren en instrueren van docenten en mentoren;
 • Samenwerken met collega’s van het zorgteam, externe professionals en ouders;
 • Praktische zaken regelen zoals ruimten en hulpmiddelen tijdens toetsweken;
 • Verzorgen van administratieve verslaglegging;
 • Actieve rol in het taal- en rekenbeleid.

 

Kennis en vaardigheden

 • In bezit van een 2e graads bevoegdheid bij voorkeur in een taal;
 • In bezit van diploma Master SEN is een pré;
 • Minimaal drie jaar ervaring als docent;
 • Affiniteit met de problematiek van dyslectische leerlingen;
 • Handelingsgericht in het begeleiden, samenwerken en afstemmen;
 • Bekend met Kurzweil, Claro Read, Dedicon, en Muiswerk Suites.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Inschaling conform CAO VO in schaal 10;
 • Aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Vragen en sollicitatieprocedure
Heb je vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Antoon van den Heuvel, afdelingsleider via hvl@rsglingecollege.nl.

Sollicitatie
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie (cv en motivatie) in via meesterbaan.nl. De link naar de vacature vind je hier.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk 26 augustus 2019. Vanwege de zomervakantie zullen wij  kandidaten in de week van 26 augustus gaan selecteren. De gesprekken vinden plaats op donderdag 30 augustus 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het Lingecollege zoekt per start schooljaar 2019-2020 voor het beroepscollege en de mavo een enthousiaste

Docent rekenen (0,8 - 1,0)

voor de jaren 1 tot en met 3 van de BBL en KBL en leerjaar 1 van de mavo.

Het Lingecollege is een scholengemeenschap van vier locaties voor Tiel en de regio, een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. De school biedt kleinschalig en modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We zien en kennen onze leerlingen en begeleiden hen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Centraal staan de motto’s:

 • samen werken aan de toekomst;
 • de school dichtbij.

Het Lingecollege is volop in beweging. In september opent de nieuwe mavo haar deuren. De komende tijd wordt de vwo/havo/ISK grondig gerenoveerd waarna het beroepscollege volgt. Garantie voor eigentijds onderwijs dus.

Functieomschrijving

 • kerntaak is de zorg voor het onderwijs;
 • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied;
 • actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de (eigen) vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden;
 • bevordert een veilige leer- en leefomgeving van de leerling;
 • draagt bij aan de activiteiten van de locatie en/of school;
 • bevordert een formele en informele open relatie met collega’s en ouders.

Kennis en vaardigheden

 • (in opleiding voor) een tweedegraads bevoegdheid, bij voorkeur voor wiskunde;
 • ervaring in BBL en KBL is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling voor de duur van het schooljaar 2019-2020;
 • arbeidsvoorwaarden conform cao vo;
 • aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een fiets- en sportregeling.

Inlichtingen
Inlichtingen over de vacature worden verstrekt door de heer Han ter Reegen, locatiedirecteur, te bereiken via rgn@rsglingecollege.nl.

Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie (motivatie met cv) kun je uitsluitend insturen via Meesterbaan. De link naar de vacature vind je hier. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 25 augustus 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het Lingecollege zoekt per start schooljaar 2019-2020 voor het beroepscollege en de mavo een enthousiaste

Docent natuurkunde (0,7 - 0,8)

voor de leerjaren 2 tot en met 4 van de BBL en KBL.

Het Lingecollege is een scholengemeenschap van vier locaties voor Tiel en de regio, een openbare school. Alle kinderen zijn bij ons welkom. De school biedt kleinschalig en modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We zien en kennen onze leerlingen en begeleiden hen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Centraal staan de motto’s:

 • samen werken aan de toekomst;
 • de school dichtbij.

Het Lingecollege is volop in beweging. In september opent de nieuwe mavo haar deuren. De komende tijd wordt de vwo/havo/ISK grondig gerenoveerd waarna het beroepscollege volgt. Garantie voor eigentijds onderwijs dus.

Functieomschrijving

 • kerntaak is de zorg voor het onderwijs;
 • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied;
 • actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de (eigen) vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden;
 • bevordert een veilige leer- en leefomgeving van de leerling;
 • draagt bij aan de activiteiten van de locatie en/of school;
 • bevordert een formele en informele open relatie met collega’s en ouders.

Kennis en vaardigheden

 • (in opleiding voor) een tweedegraads bevoegdheid, bij voorkeur voor wiskunde;
 • ervaring in BBL en KBL is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling voor de duur van het schooljaar 2019-2020;
 • arbeidsvoorwaarden conform cao vo;
 • aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een fiets- en sportregeling.

Inlichtingen
Inlichtingen over de vacature worden verstrekt door de heer Han ter Reegen, locatiedirecteur, te bereiken via rgn@rsglingecollege.nl.

Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie (motivatie met cv) kun je uitsluitend insturen via Meesterbaan. De link naar de vacature vind je hier . We ontvangen je reactie graag uiterlijk 25 augustus 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.