Kwaliteit

Het is onze uitdaging leerlingen goed voor te bereiden op een mooie toekomst in de maatschappij. Daar werken we hard aan. Zo hebben we een stuurgroep Kwaliteitszorg en onze medewerkers volgen geregeld cursussen.

We houden tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers. Dat geeft ons waardevolle informatie over hoe wij onszelf verder kunnen verbeteren.

Onafhankelijke informatie over onze onderwijskwaliteit staat op Scholen op de kaart. Dit is een initiatief van de VO-raad en geeft ouders en leerlingen per stad en school inzicht in bijvoorbeeld het percentage geslaagden, het aantal leerlingen en het onderwijsaanbod.
 

Lingecollege valt onder het Rijksinspectiekantoor Utrecht, sector voortgezet onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl
De site biedt ook informatie over onze schoolprestaties.



Financieel jaarverslag
Inzage in onze financiën:
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015