De school dichtbij

Lingecollege zorgt voor een veilige leeromgeving.
De school is kleinschalig georganiseerd.
We zien de leerling en kennen de leerling.
Samen werken aan jouw toekomst!

Kleinschalig en modern onderwijs op drie* locaties in Tiel
- vwo en havo-onderwijs op de locatie aan de Heiligestraat
- vmbo op de locatie aan de Teisterbantlaan. Ook is op deze locatie de mavo* gevestigd.
- het praktijkonderwijs vindt plaats aan de Rozenstraat.
*vanaf 2019 een nieuw schoolgebouw op de hoek Tielerwaardlaan/Teisterbantlaan voor de mavo!

Kernteams
Onze opleidingen zijn verdeeld in kernteams. Een kernteam bestaat uit een afdelingsleider, een vaste groep vakdocenten en mentoren. De afdelingsleiders ondersteunen de vakdocenten en de mentoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de leerlingbegeleiding.

In de schoolgidsen vindt u de namen van directie, afdelingsleiders, docenten en onderwijs ondersteunend personeel.

Mentor is aanspreekpunt
De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind(eren). Een mentor helpt leerlingen te wennen aan school en begeleidt leerlingen bij het leren. Alle leerlingen krijgen een mentoruur. De mentor gebruikt dit uur om met leerlingen te praten over hoe het gaat op school en welke ondersteuning wellicht nodig is.