Lingecollege

We zijn een scholengemeenschap voor Tiel en de regio, een openbare school.
Alle kinderen zijn bij ons welkom.

De school biedt modern onderwijs in een veilige schoolomgeving. We begeleiden leerlingen tot individuen die zelfvertrouwen hebben, tolerant zijn, respect hebben voor anderen en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

Lees meer:
De school dichtbij
Visie en identiteit
Uw inspraak