Zorg

Op de locaties is een zorgteam werkzaam om leerlingen te helpen met specifieke problemen (zorgcoördinator, orthopedagoog, counselors, ontwikkelingspsycholoog). Het zorgteam wordt waar nodig bijgestaan door een schoolmaatschappelijk werkster en een schoolverpleegkundige/arts. Het zorgteam heeft regelmatig overleg met afdelingsleiders die, namens de mentoren, leerlingen kunnen aanmelden bij het zorgteam. Na aanmelding wordt bekeken welke specifieke hulp is gewenst.

Voorbeelden van extra ondersteuning: motorische remedial teaching, faalangstreductietraining en examenvreestraining.

Lees meer: schoolgids