Communicatie

We vinden het prettig regelmatig contact te hebben met ouders/verzorgers. Zo houden we samen in de gaten hoe het ervoor staat. Belangrijke contactmomenten zijn er rondom de rapporten. Op de pagina's van de betreffende opleiding staat hoe dat is georganiseerd.

Magister
Zicht op de voortgang van uw kind
Ouders en leerlingen hebben de mogelijkheid om dagelijks zelf de studieresultaten, het verzuim, het huiswerk en het actuele lesrooster te volgen via leerlingvolgsysteem Magister*. De inlogcode wordt aan het begin van het eerste lesjaar verstuurd.

*In het praktijkonderwijs gebruiken we leerlingvolgsysteem Project.

itslearning
Communicatie tussen school, leerling en ouders
Op vwo/havo gebruiken we naast Magister dit digitale leerplatform itslearning voor het plaatsen van (les)informatie. Leerlingen loggen in met hun schoolnetwerk-account. Ouders hebben een ouderaccount om het leerproces en de communicatie die daarbij hoort te kunnen volgen. Inloggegevens worden aan het begin van het eerste lesjaar verstrekt.

Problemen met inloggen op Magister en/of itslearning? Neem contact op met mw. Kort: kot@rsglingecollege.nl.

E-mail, website en nieuwsbrief
Over actuele zaken informeren wij ouders voornamelijk digtiaal via e-mail. Regelmatig sturen wij informatie via nieuwsbrieven en staan er actuele (activiteiten)berichten op de website onder Actueel/Nieuws.
Zie ook: Contactgegevens

Gescheiden ouders
Wanneer ouders/verzorgers zijn gescheiden, of gaan scheiden, kan het voor ons lastig zijn om te bepalen welke positie wij moeten innemen bij het geven van informatie.

De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn: de school is verplicht beide ouders te informeren, dus ook de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft. Het is in ieder geval in het belang van het kind, dat gescheiden ouders zoveel mogelijk samen aanwezig zijn tijdens rapportgesprekken en/of ouderavonden.

Meer informatie staat hier.