Veelgestelde vragen
D


e overstap naar een nieuwe school is best even spannend. We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt. Die kun je natuurlijk altijd stellen, bijvoorbeeld tijdens onze Open lesdagen of ons Open Huis.

Waar bestel ik straks mijn boeken? 

De school stelt de schoolboeken/leermiddelen die nodig zijn voor het volgen van de lessen gratis ter beschikking. Studieboekhandel VanDijk beheert de schoolboeken van Lingecollege en verzorgt de logistiek van de schoolboeken rondom inname en uitgifte. Voor vragen over logistiek en facturering verwijzen wij u naar:

VanDijk.nl

Postbus 23 8260 AA Kampen

(088) 203 03 03

klantenservice@vandijk.nl

www.vandijk.nl

Kom ik bij mijn vrienden in de klas?
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven met wie je graag in een klas wilt zitten. We houden hiermee zoveel mogelijk rekening.

Wanneer leer ik mijn nieuwe klas kennen?
Al voor de zomervakantie! We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt op school en in de klas. Daarom maak je al vóór de zomervakantie kennis met je klasgenootjes en je mentor tijdens de kennismakingsdag.

Lees meer: Belangrijke data

Wat is een mentor?
Op het Lingecollege vinden we het belangrijk dat je met plezier naar school gaat. Zo’n nieuwe school waar je ineens weer de jongste bent, kan spannend zijn. Er komen veel nieuwe zaken op je af. Hoe werkt een lesrooster? Hoe moet ik mijn huiswerk inplannen? Met dit alles helpt een mentor.

Een mentor helpt je met ‘leren leren’ en wennen aan de nieuwe school. Elke klas heeft een mentor.

Hoe word je geholpen bij dyslexie?
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van faciliteiten zoals extra tijd. Daarnaast zijn hulp- en oefenprogramma’s beschikbaar.

Wat gebeurt er bij lesuitval?
We proberen in de brugklas altijd een aaneengesloten rooster te geven en willen voorkomen dat er zomaar een uur uitvalt. Dit vangen we op met een alternatieve les, behalve als het om een eerste of laatste lesuur gaat.

Doe je ook nog leuke dingen op school?
Jazeker! We willen dat je veel leert op school, maar er is ook tijd voor plezier maken. Daarom organiseren we veel leuke activiteiten tijdens en na schooltijd. Eigenlijk te veel om op te noemen:

  • voor klas 1 en 2 is er elk jaar een feest (in de brugklas een galafeest!) en een kerstviering
  • we organiseren elk jaar een culturele week
  • in de laatste week van het schooljaar organiseren we leuke workshops (bijvoorbeeld rond dans en theater)
  • we organiseren ook excursies naar musea
  • elk jaar kun je je zang- en danstalenten laten zien tijdens ons Open Podium
  • er zijn veel sporttoernooien, denk aan voetbal, hockey, turnen en basketbal
  • in de bovenbouw organiseren we een reis naar een stad in Europa

En dit zijn maar een paar voorbeelden van leuke dingen die je gaat doen!