Doe middagen
T


alent in beeld!

Voor de opleidingen vwo, havo, mavo en vmbo bieden we naast de gewone opleiding ook zogenaamd talentonderwijs.
In de brugklas vwo, vwo/havo en havo/mavo is dat Sport versterkt, Cambridge English (Engels op topniveau), Theaterklas en Technasium. In de brugklas vwo krijg je les in het vak Latijn als voorbereiding voor de opleiding gymnasium vanaf de 2e klas.
Op de mavo hebben we de talentrichtingen Sportklas (vanaf de brugklas) en vanaf klas 2 Cambridge English en Kunst en Cultuur.
Op het vmbo bieden we verschillende beroepscolleges: Techniek, Zorg en Welzijn en Economie (Logistiek, Economie & Ondernemen en Horeca, Bakkerij & Recreatie).
Voor het praktijkonderwijs kan uit alle praktijkvakken worden gekozen: Winkel, Horeca, Techniek en Plant & Dier.

Na de Open lesdagen in november jl. en het Open Huis van 30 januari kunnen leerlingen groep 8 de school en onze docenten en leerlingen nog wat beter leren kennen:

Lingecollege organiseert Doe middagen op

13 en 20 februari
van 13.30 – 15.00 uur

vwo en havo - Heiligestraat 78
Cambridge English, Latijn, Technasium

mavo - Teisterbantlaan 2
Cambridge English, Sportklas

vmbo - Teisterbantlaan 2
Horeca Bakkerij & Recreatie, Techniek

praktijkonderwijs - Rozenstraat 44 alleen op 13 februari, 12.30 tot 15.30 uur
Winkel, Horeca, Techniek en Plant & Dier