Aanmelden brugklas

DOWNLOAD: Aanmeldingsformulier leerjaar 1 (brugklas) 2019-2020

Persoonlijk komen aanmelden kan ook:
van harte welkom op woensdag 6 maart op een van onze schoollocaties: Heiligestraat 78, Teisterbantlaan 2, of Rozenstraat 44 in Tiel tussen 15.30 en 17.30 uur.
U wordt dan ontvangen door onze brugklasmentor. Een kop koffie of thee staat klaar. 

-Eind januari ontvangen de basisscholen in Tiel en omgeving onze aanmeldingsformulieren en geven deze mee aan de leerlingen groep 8.
-Ouders vullen het formulier in en sturen of leveren deze zelf in.
-Na de sluitingsdatum hebben de afdelingsleiders brugklas contact met de basisscholen om de aangemelde leerlingen en het plaatsingsniveau te bespreken.

Het formulier en bijbehorende documenten* stuurt u naar:
Lingecollege
Postbus 224
4000 AE Tiel

Inleveren in de brievenbus of afgeven bij de receptie mag ook: Teisterbantlaan 2, Tiel.
*de formulieren (voor zowel brugklas vwo, havo, mavo, vmbo als praktijkonderwijs) verzamelen we eerst centraal op de locatie Teisterbantlaan.

Let op! De ontvangstbevestiging krijgt u eind maart/ begin april 2019.