Aanmelden en toelating

Voor het huidige schooljaar geldt dit aanmeldformulier.

Vergeet niet de volgende documenten mee te sturen:
- kopieën ID-bewijs of paspoort van leerling én ouders/verzorgers
- pasfoto van de leerling
- uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie) van de leerling, inclusief daarop vermeld:
datum binnenkomst in Nederland en het BSN-nummer.

Het ingevulde formulier en de documenten stuurt u naar:
Lingecollege
D. van Oosteren
Postbus 584
4000 AN Tiel

Voor informatie kunt u een mail sturen naar D. van Oosteren: oos@rsglingecollege.nl.