Aanmelden

Voor het huidige schooljaar geldt de aanmelding als volgt:

Aanmelden brugklas
Lees meer op de pagina Aanmelden brugklas*.
*de formulieren (voor zowel brugklas vwo, havo, mavo, vmbo als praktijkonderwijs) worden eerst centraal verzameld op de locatie Teisterbantlaan.

Aanmelden andere leerjaren
Lees meer op de pagina Aanmelden andere leerjaren.

Ontvangstbevestiging
Eind maart/ begin april 2019 ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Toelating
De toelating van leerlingen verzorgt de toelatings- en plaatsingscommissie. Als het gaat om toelating tot de bovenbouw dan vraagt de commissie de afdelingsleider om advies.