Boeken en leermiddelen
Lingecollege stelt de meeste schoolboeken/(digitale) leermiddelen die nodig zijn voor het volgen van de lessen gratis ter beschikking. Wat niet gratis is, zijn o.a. woordenboeken, atlassen en rekenmachines.


Studieboekhandel VanDijk beheert de schoolboeken van het Lingecollege en verzorgt de logistiek van de schoolboeken rondom inname en uitgifte.


Vragen over logistiek en facturering:
VanDijk
Postbus 23
8260 AA Kampen
(088) 20 30 303
info@vandijk.nl

Bestelprocedure
De school stelt het leermiddelenpakket per leerjaar en profiel vast. Het verplichte deel staat vast voor zowel de onderbouw als per profiel in de bovenbouw. In de bovenbouw geeft u zelf de keuzevakken* aan.

U bestelt zelf per kind het schoolboekenpakket en eventueel ander (digitaal) lesmateriaal bij onze boekenleverancier VanDijk via www.vandijk.nl.
*Alléén de keuzevakken bestellen die in het (door school geaccordeerde) keuzepakket zijn opgenomen! Eventuele foutbestellingen zijn voor eigen (retour)kosten.

Na het afronden van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging via de email.
Meer informatie: Bestelprocedure VanDijk