Schoolkosten

Elke locatie regelt zelf de facturatie van de schoolkosten. Als betaling in één keer problemen oplevert, bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. U dient hiervoor zelf (tijdig) contact met de schooladministratie van de locatie op te nemen.

Reductie schoolgeld: bij drie of meer kinderen uit hetzelfde gezin
Voor de ouderbijdrage geldt voor het derde en daaropvolgende kind uit hetzelfde gezin dat op één van de locaties van het Lingecollege onderwijs volgt, een reductie van 100% op het onderdeel vrijwillige ouderbijdrage (dus niet voor de onderdelen noodzakelijke kosten en dienstverlening). Dit kind/deze kinderen mogen van dezelfde diensten en activiteiten gebruik maken waarvoor door ouders voor de eerste twee kinderen de vrijwillige ouderbijdrage is betaald.

Meer informatie en een overzicht van de schoolkosten staan op de pagina Financiën.