Financiën

We bieden uw kind graag allerlei extra mogelijkheden, activiteiten en voorzieningen. Hiervoor is de bekostiging die de school vanuit de overheid ontvangt, niet bedoeld en niet voldoende. Door uw bijdrage kunnen wij deze extra uitgaven wel doen.

Het door de overheid bekostigd onderwijs is gratis en wat u bijdraagt, is in principe vrijwillig. Wel mag de school een aantal zelf aan te schaffen artikelen verplicht stellen.

Meer informatie is via de schoollocatie verkrijgbaar.

Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs
RSG Lingecollege onderschrijft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Dit betekent, dat de hoogte van de ouderbijdrage in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand komt en er over de ouderbijdrage een aparte verantwoording plaatsvindt.

Schoolkosten 2018-2019

Tegemoetkoming studiekosten
Ouders van leerlingen tot 18 jaar kunnen, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen, via het zogenaamde Kindgebonden budget. Dat is onder meer afhankelijk van het inkomen en uw kind moet jonger zijn dan 18 jaar. Een aanvraagformulier kan bij de Belastingdienst worden opgevraagd.

Sommige gemeenten kennen regelingen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen. Benader daarvoor uw gemeente.

Stichting Leergeld WestBetuwe
Stichting Leergeld Westbetuwe kan financiële ondersteuning bieden wanneer kinderen om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
(0344) 65 66 71
leergeldwestbetuwe@gmail.com
www.leergeld.nl/westbetuwe

Verzekeringen
De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten die de lichamelijke schade dekt, ontstaan wanneer de leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Tevens is de leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, indien schade wordt aangericht aan derden wanneer de leerling onder toezicht staat van de school. Bovenstaande elementen gelden ook bij stages, excursies en werkweken.

Een annuleringsverzekering is door ons niet afgesloten.
De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerlingen.