X

De school dichtbij

Lingecollege zorgt voor een veilige leeromgeving. De school is kleinschalig georganiseerd. We zien de leerling en kennen de leerling.
Samen werken aan jouw toekomst!


Ouders brugklassers Lingecollege in de schoolbanken!

Lingecollege organiseert voor de ouders van brugklasleerlingen vwo en havo een oudercursus wiskunde en Latijn.

Thema-avond 'Onder Invloed' op woensdag 11 oktober

voor alle ouders/verzorgers van onze vwo/havo/vmbo/praktijkonderwijs en ISK-leerlingen.

Definitief ontwerp mavo Tiel!

Een sneak peek..

Oud-leerling Lingecollege aan de slag in Kenia

Rural Housing Project! Lingecollege draagt graag haar steentje bij.

Hoera! 🎓🎓🇾🇪🎊🌸 deel 2

Van harte gefeliciteerd geslaagde herkansers!

Kennismaking nieuwe brugklassers

Leuk dat jullie er waren!

Hoera! 🎓🎓🇾🇪🎊🌸

Alle geslaagde leerlingen: van harte gefeliciteerd!!!

De dag van de examenuitslag! 🍀🐌

Geslaagd? Her? Gezakt?
Kies voor Lingecollege

 

 •  leren in de klas en buiten school
 •  Technasium
 •  introductiedagen brugklas
 •  veel buitenschoolse activiteiten
 •  fitnessruimte
 •  Cambridge English
 •  sportveld naast school
 •  digitaal onderwijs
 •  huiswerkklas
 •  Theaterklas
 •  lokalen gericht op samenwerkend leren
 •  Sportklas
 •  Open LeerCentrum
 •  talentrichtingen
 •  makkelijk doorstromen naar hogere leerweg