Waarom het gymnasium?

Het gymnasium is de opleiding bij uitstek voor leerlingen die talenten hebben, maar ook voor leerlingen die het waarom, de achtergrond en de historie willen weten. Voor leerlingen die creatief zijn in denken en doen, een brede belangstelling hebben en alles tot op de bodem uit willen zoeken, is het gymnasium uitermate geschikt.
Leerlingen die makkelijk leren, hebben extra uitdaging nodig. Dit krijgen zij niet alleen door de vakken Grieks en Latijn, maar ook door keuzemodules te volgen waarin verrijking wordt aangeboden over bijvoorbeeld kunst en bèta.
Voor onze leerlingen gaan wij uit van het principe compact verrijken. De leerstof wordt sneller aangeboden, waardoor er tijd is voor verrijking.
Het vwo op RSG Lingecollege bereidt je voor op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Het gymnasium leert leerlingen op een kritische, analytische manier naar de wereld kijken waardoor zij nog beter voorbereid zijn op universitair vervolgonderwijs.

Voor wie is het gymnasium?

  • Leerling die veel plezier in studeren heeft
  • Met de oude talen ‘puzzelen’ versterkt het inzicht in ‘bèta puzzelen’
  • Kinderen die doorzettingsvermogen hebben
  • Kinderen die meer willen weten over de invloed die Grieken en Romeinen op het leven van nu hebben gehad
  • Voor kinderen die oplossingen zoeken voor problemen op gebied van taal, techniek, wetenschap en gezondheid

Minke Knol, afdelingsleider vwo 2&3

Oud en stoffig onderwijs….

Bij het gymnasium denk je al snel en oud en stoffig. Oud is het gymnasium in Tiel in ieder geval. Al rond 1550 bestond de Latijnse school in Tiel. In 1888 werd deze school het Stedelijk Gymnasium Tiel. In het jaar 2013 vieren we het 125-jarig bestaan van het gymnasium. Je begrijpt dat we dit groots gevierd hebben!

Het onderwijs anno 2013 is in ieder geval niet meer oud en stoffig. We proberen het oude met het nieuwe te verenigen. Uiteraard krijg je de vakken Grieks en Latijn. Daar heb je in deze tijd erg veel aan. Niet alleen leer je de andere moderne vreemde talen veel makkelijker, veel woorden zijn immers afkomstig uit het Grieks en Latijn. Ook berust onze cultuur op grondslagen die door de Grieken en  Romeinen zijn gelegd; de huidige democratie werd in het oude Athene ontplooid. 

Op het gymnasium proberen we bij alle vakken een relatie te leggen met de klassieke oudheid. Bij Nederlands bijvoorbeeld proberen we net zo goed te leren debatteren als de Grieken vroeger deden. Per jaar hebben we drie projectdagen ook hier werk je klassieke vraagstukken op een moderne manier uit. Zo ga je in de tweede klas naar Xanten en onderzoek je hoe de mensen daar geleefd hebben. 

Kortom, het is een eer als je op het gymnasium Tiel zit, een opleiding met een rijke geschiedenis, actueel, uitdagend onderwijs en docenten met passie.  

Minke Knol, 

afdelingsleider vwo 2&3

Anton Simons, docent Klassieke Talen

Gymnasium, gewoon dóen

Gymnasium, daar moet je niet lang over nadenken, daar moet je gewoon heen als je de kans hebt.

Nu moet je zo veel kiezen, dat is niet altijd makkelijk. Maar nog steeds kun je gewoon naar het gymnasium als je er slim genoeg voor bent. Je krijgt daar allemaal extra dingen die je op andere scholen niet krijgt. Spannende verhalen over goden die vreemdgaan en helden die bijzonder goed kunnen vechten. Je gaat in een tijdmachine zitten en bent zo 2000 ver weg in de wereld van Grieken en Romeinen. Met jouw bijzondere talent kun je ook bij andere vakken stapjes extra zetten. Naast je gewone lessen krijg je projecten.  Ook extra zijn reisjes naar Xanten en in de bovenbouw mag je naar Rome.

Voor gymnasium moet je natuurlijk wel moeite doen. Maar je klasgenoten, die ook gymnasium doen, zullen je begrijpen en je helpt elkaar toch?. Op het gymnasium wil iedereen een hoop leren, maar daarnaast blijven de leerlingen wel gewone mensen. Ze doen sport en uitgaan gewoon erbij en doen soms ook niks. 

In onze samenleving wordt het erg gewaardeerd als je gymnasium hebt gedaan. De mensen zien je als iemand die iets extra’s kan. Het gymnasium zien ze als betrouwbaar. Je weet wat je eraan hebt, want het heeft al zoveel moeilijke tijden overleefd. Het heeft dus toekomst, zorg dat je erbij bent!

Anton Simons, 

Dick Buijs, docent wiskunde, mentor van klas G2

Gymnasium is tegenwoordig wel anders.
Veertig jaar geleden was het Gymnasium nog veel meer een aparte school dan nu. In de eerste klas hadden we indertijd iedere week zeven uur Latijn en in de examenklas was het nog extremer. Je kon vanaf de vijfde klas kiezen voor gymnasium α en gymnasium β. De Beta's hadden weliswaar zowel Latijn als Grieks maar daarnaast veel wiskunde, natuurkunde scheikunde en biologie. De alfa's hadden dat niet, die hadden in de zesde klas iedere week acht uur Latijn en acht uur Grieks (bij veel scholen was dat zelfs tweemaal negen uur!). Als rechtgeaarde wiskundefanaat heb ik natuurlijk voor gymnasium β gekozen. Natuurlijk is het aantal lesuren voor Klassieke talen tegenwoordig niet meer zo groot en ook kun je tegenwoordig vanaf de vierde klas kiezen voor Latijn óf Grieks.

Had je er wat aan?
Nou en of! Je leerde er heel veel van de Latijnse en Griekse geschiedenis en cultuur, die zoveel invloed heeft gehad en nog steeds heeft op onze hedendaagse leefwereld. En het vertalen was vaak ook in zekere zin wiskunde. Vooral het Latijn is een taal met een zeer strak georganiseerde grammatica die je moet leren herkennen. Je leert er heel sterk door analytisch denken en dat is iets dat bij wiskunde hoogst noodzakelijk is. Maar ook bijvoorbeeld bij het ontwerpen van software.
Een last but not least: Klassieke talen is gewoon heel leuk! Dat vond ik indertijd al (toen ik aan vooral moderne talen een gruwelijke hekel had) en dat vind ik nu nog steeds.

Ike te Strake, docente Klassieke talen

Gymnasiumopleiding: κτῆµα ἐς ἀεί

Als je gymnasium gaat doen in Tiel kun je al heel gauw het bovenstaande lezen. Je krijgt namelijk in de brugklas vwo het vak Latijn en jouw leraar kan ook deze Griekse letters lezen. Hij/zij kan je vertellen dat deze woorden al bijna 2500 jaar geleden door een Griekse schrijver van geschiedenisboeken werd gebruikt. De schrijver noemde zijn werk een Bezit voor altijd.

Het gymnasium is de enige opleiding waar je Latijn en Grieks kunt leren. Talen die niet meer gesproken worden, maar waarvan wij heel veel hebben overgenomen in onze taal, en niet alleen wij: Spaans en Frans zijn van het Latijn afgeleid, het Grieks dat nu in Griekenland wordt gesproken, heeft dezelfde letters als het Grieks dat je op het gymnasium leert. Je gaat puzzelen met taal, waardoor je ook leert puzzelen bij wiskunde en andere (exacte) vakken. Je wordt dus eigenlijk een ‘allround sportman/-vrouw’ als je naar het gymnasium gaat. En wie wil nu niet alles kunnen?

Heel veel van wat je in schoolboeken, kranten, tijdschriften, op internetsites, televisie en reclameborden tegenkomt heeft direct of indirect te maken met de klassieke oudheid. En dat vind ik persoonlijk het mooiste van de speciale gymnasiumvakken: Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming. Veel woorden zijn terug te herleiden naar de klassieke talen. Ook het woord ‘reclame’ komt uit het Latijn. Het betekent letterlijk: opnieuw roepen.

Ik zou wat ‘reclame’ willen maken voor het gymnasium: als je bij ons in de 2e klas gymnasium komt, krijg je een aantal projectdagen waarin de docenten je laten zien wat hun vak te maken heeft met de oudheid. Ook kun je zelf met ideeën komen: op ons gymnasium willen we ook iets doen met de initiatieven die leerlingen op allerlei gebieden naar voren brengen. Je komt in een klas waarin je uitgedaagd wordt om iets meer dan gemiddeld te doen met de lesstof, waarin je wat meer dan alleen de ‘gewone’ dingen in de boeken gaat ontdekken.
Aan het begin van klas 2 is er bijvoorbeeld een projectdag over Xanten: je gaat je naam vertalen in het Latijn, je gaat uitzoeken waarom wat Xanten precies is en waar het ligt.
 
Gymnasiasten zijn dus over het algemeen heel nieuwsgierig en willen veel weten, ben jij ook zo iemand lees dan vooral verder op de site over het gymnasium.
 
Alle inspanning die je verricht op het gymnasium zal dan een κτῆµα ἐς ἀεί blijken te zijn.
 
Ike te Strake
docente Klassieke talen

Max van den Hurk - G2a

Ik heb voor het gymnasium gekozen

Ik heb voor het gymnasium gekozen. Als je het immers kan, waarom zou je het dan niet doen? Een reden om het misschien niet te doen was, dat gymnasium 2 niet het vak muziek krijgt. Maar als je dat vak toch wilt volgen, kun je gewoon vragen bij je mentor of afdelingsleider of je bij een andere klas  met muziek mee mag doen. Dat heb ik dan ook gedaan en het lukte.  Verder is het leuk, dat veel leraren hun best doen om de klassieke verhalen en oudheid te verweven in hun lessen. Dus als je gymnasium doet en je twijfelt of het wel iets voor jou is?  Gewoon doen. Zo heb ik ook gedacht. Als je het kan, waarom doe je het dan niet?

Max van den Hurk - G2a (2013)

Mike van Ewijk - G2a

Ik ben Μικε!

Ik doe dit jaar voor het eerst Gymnasium maar ik vind het nu al super leuk!

Je hebt net als in de eerste Latijn en Grieks komt er ook nog bij! Grieks is een hele leuke maar ook totaal nieuwe taal voor mij! Maar het was wel een van de redenen waarom ik naar Gymnasium wilde!

Sommige Griekse woorden lijken best op Nederlands, kijk maar:

asfalt : Ἀσφαλής (veilig, of wel niet vallend)

school : Σχολή (letterlijk: vrije tijd!)

Als je twijfelt om gymnasium te doen zou ik je aanraden om het echt te doen, want je krijgt de kans maar 1 keer, want je kan wel van gymnasium naar atheneum maar niet andersom!

Ik hoop dat velen hierdoor gymnasium gaan doen!

Γροετεν, Μικε

Mike G2a (20

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer