Lesprogramma

Brugklas: Latijn
Met een vwo-advies en een citoscore van minimaal 546 mag je naar de brugklas vwo. Je krijgt les in Latijn en tegelijkertijd leer je ook over de goden. In het Latijn lees je verhalen over goden die mensen die van gedaante laten veranderen: één van die vrouwen verandert in een rots. En omdat ze zo verdrietig was, is er een waterval ontstaan die van de rots af naar beneden loopt.
Als je naar de brugklas vwo/havo gaat, heb je de mogelijkheid om in de tweede helft van het jaar het vak Latijn te volgen. Als je dit hebt afgerond, kun je in leerjaar 2 worden toegelaten tot het gymnasium.

Klas 2 en 3: Latijn en Grieks
In de onderbouw van het gymnasium volg je lessen Latijn en Grieks. Bij Latijn breid je je kennis over de Latijnse taal uit en lees je teksten over de inname van Troje. Ook ‘ontmoet’ je Aeneas, de Trojaan die in Italië een nieuw Troje moest bouwen. Nakomelingen van Aeneas stichtten de huidige wereldstad Rome. Over de eerste eeuwen van het bestaan van Rome lees je in leerjaar 2 en 3 teksten in het Latijn.
Bij Grieks leer je eerst hoe je de Griekse letters moet schrijven en lezen. Na een paar weken heb je dit nieuwe alfabet onder de knie en leer je hoe de taal in elkaar zit aan de hand van verhalen over Herakles, Theseus, Achilleus en andere helden uit de Griekse oudheid. Ook leer je hoe het eraan toe ging in de Trojaanse Oorlog. Naast alle informatie over de taal krijg je veel te lezen over de invloed die de Grieken en Romeinen hebben gehad op ons leven.

Klas 4 tot en met 6: Latijn, Grieks en KCV
In klas 4 rond je de grammatica van het Latijn en/of Grieks af. Daarna ga je teksten lezen die eeuwen en eeuwen geleden zijn opgeschreven. De oudste teksten stammen uit de 8e eeuw voor Christus en zijn dus ruim 2700 jaar oud! Ervaar het zelf hoe de mensen van toen eigenlijk niet zo veel van ons verschilden in normen en waarden. Leer hoe de mensen in de oudheid omgingen met liefde, boosheid, oorlog, vriendschap, wetten en regels. Verplaats je in een vrouw uit 509 voor Christus: zij was degene die ervoor zorgde dat de Romeinen afstapten van de monarchie en de republiek als staatsvorm kozen. Huil mee met de vrouw van ruim 3000 jaar geleden die met haar zoontje op de arm afscheid neemt van haar man. Hij moet naar het oorlogsgebied gaan.
Bij Klassieke Culturele Vorming leer je door middel van beeldmateriaal en uit boeken hoe enorm groot de invloed van de Grieken en Romeinen is geweest op onze westerse beschaving. En je zult zien: als je ergens op vakantie bent met je familie, kun jij ze vertellen wat op die ene muur staat geschreven, of op die schildering, of op welk gebouw uit Griekenland of Rome dat gebouw lijkt waarvan jullie foto’s aan het maken zijn.

Interessante links

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer