atheneum

Het atheneum is bedoeld voor leerlingen zich willen voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs (wo) of op het hoger beroeps onderwijs (hbo). Van de leerlingen wordt een hoge mate van zelfwerkzaamheid verwacht.
De opleiding duurt 6 jaar.

Opbouw opleiding

Leerlingen starten in de brugklas vwo of vwo/havo. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt in overleg met de mentor en ouders een keuze gemaakt tussen het atheneum of gymnasium. In het tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen voor Cambridge English (CE), de sportklas of het Technasium.

Het derde leerjaar wordt gezien als een brugjaar naar de bovenbouw. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen de leerlingen samen met de decaan een profiel.

Er zijn vier profielen:

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Elk profiel bestaat uit vier delen:

 • het gemeenschappelijke deel
 • het profieldeel (de verplichte vakken van het profiel)
 • het profielkeuzedeel (de keuzemogelijkheden in het profiel)
 • het keuze-examenvak

Studiereizen/excursies
De school organiseert diverse studiereizen en excursies voor de leerlingen:

 • in het brugklasjaar - schaatsen/zwemmen, veldwerk en waterkamp
 • in leerjaar 2 - studiereis CE naar Engeland
 • in leerjaar 3 - Loopbaan Oriëntatie en Begeleidingskamp
 • in leerjaar 6 - buitenlandreizen naar Londen en München
 • daarnaast een aantal excursies voor diverse vakken

Begeleiding
De begeleiding op het atheneum wordt op diverse manieren ingericht. Iedere klas krijgt les van vakdocenten, heeft een mentor en in het brugklasjaar een juniormentor. De decanen zorgen samen met de leerlingen en ouders voor een goede profielkeuze. Leerlingen krijgen Keuze Werk Tijd (KWT) en studievaardigheidslessen. Het zorgteam, bestaande uit counselors en remedial teacher, geeft ook een uiterst zorgvuldige begeleiding. Leerlingen hebben de mogelijkheid om aan een faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining deel te nemen.

Studeren in het Open Leer Centrum (OLC)
Groepsfoto buitenlandreis eindexamenjaar naar Berlijn
Kennismakingskamp leerjaar 2 bij de Panoven

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer