De theoretische en gemengde leerweg (TL/GL)

Leerlingen van de theoretische leerweg en de kansklas tl/kbl, hebben het eerste leerjaar les op de locatie Heiligestraat. Het tweede, derde en vierde leerjaar wordt op locatie Teisterbantlaan gegeven. De gemengde leerweg is op de locatie Teisterbantlaan. Voor leerlingen die sportief zijn aangelegd, is een mogelijkheid voor aanmelding voor de sportklas.

Leerjaar 1
In het eerste leerjaar krijg je les in de talen Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast staat geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en exact –een combinatie van scheikunde en techniek- en informatica op het programma. En verder tekenen, muziek, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding. De uren KeuzeWerkTijd kunnen worden ingevuld met onder andere extra studiebegeleiding voor Nederlands, Frans, Engels en wiskunde/rekenen. Na het eerste leerjaar stromen leerlingen in principe door naar tl 2. Bij goede resultaten is doorstroom naar havo/vmbo-tl of havo 2 mogelijk. Ook doorstroom naar kbl 2 is een mogelijkheid.

Leerjaar 2
Alle vakken uit leerjaar 1, op informatica na, worden ook in leerjaar 2 gegeven, evenals de keuzewerktijd. Daarnaast krijg je dit jaar de vakken Duits en economie en worden er mentoruren ingeroosterd. Na het succesvol afronden van leerjaar 2 stromen leerlingen door naar de derde klas voor de theoretische of gemengde leerweg (tl of gl). Afhankelijk van de resultaten is doorstroom naar kbl3 ook een optie.

Leerjaar 3
In leerjaar drie volgen de leerlingen van de tl/gl de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, nask (natuurkunde/scheikunde), beeldende vorming, ckv en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kiest iederen leerling drie van de volgende vier keuzevakken: Duits, Frans, biologie en economie. Verder wordt het beroepsgerichte vak Technologie gegeven.

Leerjaar 4
Theoretische Leerweg
Na leerjaar drie kies je naast Nederlands en Engels vier algemene vakken op het hoogste niveau. De keuze voor deze vier algemene vakken hangt af van de gekozen sector. Voor de sector economie is dat het vak economie, voor de sector techniek is dat nask-1 en voor de sector zorg&welzijn is dat biologie.

Gemengde Leerweg
In de gl kies je naast Nederlands en Engels drie algemene vakken en het beroepsgerichte vak technologie, alles op het hoogste niveau. Het vak technologie krijg je acht uur per week in de bovenbouw. Leerlingen van de tl/gl kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een extra vak kiezen: het zogenaamde 7e vak.

Doorstroom
De tl/gl bereidt leerlingen voor op niveau 3/4 van het mbo. Leerlingen kunnen vanuit de tl ook doorstromen naar het vierde leerjaar van het havo wanneer de samenstelling van het vakkenpakket hier op aansluit.

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer