Kader- en basisberoepsgerichte leerweg (KBL/BBL)

In het 3e leerjaar kun je op het vmbo een leerweg kiezen en een bijbehorende sector. Binnen Kader- en basisberoepsgerichte leerweg bieden wij drie sectoren aan:

Sector economie

Sector techniek

Sector zorg & welzijn

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer