De mavo (theoretische leerweg (TL)

De mavo+ (theoretische leerweg (tl)

Leerlingen van de mavo+  hebben een apart gedeelte in het gebouw op de Teisterbantlaan. Naast de mavo+  is er ook een kansklas mavo/kader beroepsgerichte leerweg (kbl).
Voor leerlingen die sportief zijn aangelegd, is een mogelijkheid voor aanmelding voor de sportklas. Vanaf leerjaar 2 wordt ook het van Cambridge Engels aangeboden. Cambridge Engels leidt op tot een heus certificaat.
De + van de mavo+ staat voor het beroepsgerichte vak. De leerlingen krijgen als extra dat beroepsgerichte vak.

Zij krijgen hiervoor een certificaat waardoor je sneller door je mbo gaat of waardoor je een betere aansluiting krijgt in havo.


Leerjaar 1
In het eerste leerjaar krijg je les in de talen Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast staat geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, economie, natuurkunde, rekenen, kunst en cultuur en lichamelijke opvoeding.
De leerlingen van de kansklas stromen na het eerste leerjaar in principe door naar mavo 2. Indien het niveau toch te hoog gegrepen is, is doorstroom naar kbl 2 een mogelijkheid.
Bij goede resultaten is doorstroom naar havo/vmbo-tl of havo 2 mogelijk


Leerjaar 2
Alle vakken uit leerjaar 1 worden ook in leerjaar 2 gegeven. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen ook profileringslessen. Hier maak je kennis met toekomstige studie- en beroepsmogelijkheden. Dat zijn lessen die je een beeld geven van de sectoren: Technics, Economics en Care. Je ontdekt welke sector het beste bij jouw mogelijkheden past en waar je voorkeur ligt. Aan het eind van leerjaar 2 maak je de definitieve keuze in welke sector je verder gaat. Na het succesvol afronden van leerjaar 2 stromen leerlingen door naar de derde klas van de mavo+. Afhankelijk van de resultaten is doorstroom naar kbl3 ook een optie.

Leerjaar 3
In leerjaar drie volgen de leerlingen van de tl de volgende vakken: Nederlands, Engels, rekenen, ckv en lichamelijke opvoeding. Daarnaast heeft iedere leerling de sector georiënteerde vakken, Voor de sector economie is dat het vak economie, voor de sector techniek is dat natuurkunde en voor de sector Care is dat biologie en twee of drie van de volgende vier keuzevakken: Duits, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie. Leerlingen kunnen ook kiezen voor Lo2 of Cambridge Engels. Daarnaast krijgen de leerlingen twee uur beroepsgericht in de gekozen sector.
Leerlingen van de mavo+ kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een extra vak kiezen: het zogenaamde 7e vak.

Leerjaar 4
Na leerjaar drie kies je naast Nederlands en Engels vier algemene vakken op het hoogste niveau. De keuze voor deze vier algemene vakken hangt af van de gekozen sector. Voor de sector Economics is dat het vak economie, voor de sector Technics is dat natuurkunde en voor de sector Care is dat biologie.

Doorstroom
De mavo+ bereidt leerlingen voor op niveau 3/4 van het mbo. Leerlingen kunnen vanuit de mavo+ ook doorstromen naar het vierde leerjaar van het havo wanneer de samenstelling van het vakkenpakket hier op aansluit.

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer