vmbo

Vmbo

Het vmbo is voor jou bestemd, wanneer jij je wil voorbereiden op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De opleiding duurt 4 jaar. Na het behalen van een diploma is instroom in het mbo mogelijk op niveau 2 tot en met 4.

Opleiding
In de leerjaar 1 krijg je naast Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen les in vakken zoals biologie, mens & maatschappij, economie, kunst & cultuur en bewegen & sport. Je leert niet alleen de nodige theorie, maar ontwikkelt ook veel vaardigheden. Je voert regelmatig allerlei opdrachten uit, alleen of in groepjes, vaak ook op de computer. Ook staan in leerjaar 1 profileringslessen op het programma.

In de profileringslessen maak je kennis met toekomstige studie- en beroepsmogelijkheden. Dat zijn lessen die je een beeld geven van de sectoren: Techniek, Economie en ondernemen en Zorg en welzijn. Je ontdek welke sector het beste bij jouw mogelijkheden past en waar je voorkeur ligt. Aan het eind van leerjaar 1 maak je de definitieve keuze in welke sector je verder gaat. Voor de mavo zijn deze lessen vanaf het tweede leerjaar.

In leerjaar 2 ga je verder in de sector waar je voor gekozen hebt. Verder heb je de vakken die je in leerjaar 1 ook al had.

In leerjaar 3 en 4 ga je je oriënteren op je examenmodules.   


Leerwegen

 Er zijn vier leerwegen:

·         mavo (theoretische leerweg (tl)

o    Bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld. De theoretische leerweg heeft alleen algemeen vormende vakken. Met het tl-diploma is een doorstroming mogelijk naar niveau 3 of 4 in het mbo en in sommige gevallen naar het havo.

·         gemengde leerweg (gl)

o    Behalve de algemene vakken biedt de gemengde leerweg 4 uur per week een beroepsgericht programma aan. Met het gl-diploma is doorstroming naar niveau 3 of 4 in het mbo mogelijk.

·         kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)

o    Bestemd voor praktisch ingestelde leerlingen. Een minder zwaar algemeen programma, maar de beroepsgerichte vakken zijn zwaarder vertegenwoordigd dan in de tl en gl. Leerlingen stromen veelal in op niveau 3 in het mbo. Niveau 4 is niet uitgesloten.

·         basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

o    De nadruk ligt op de praktische beroepsgerichte vakken. De opleiding is iets minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg. Doorstroom naar het mbo gebeurt meestal op niveau 2.

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer