vmbo

Het vmbo is voor jou bestemd, wanneer jij je wil voorbereiden op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De opleiding duurt 4 jaar.
Na het behalen van een diploma is instroom in het mbo mogelijk op niveau 2 tot en met 4.

Opleiding
Onderbouw
In de onderbouw krijg je naast Nederlands, Engels en wiskunde les in leergebieden, zoals mens & maatschappij, natuur & gezondheid, natuur & techniek, kunst & cultuur en bewegen & sport. Ook staan informatica en praktische sectororiëntatie (pso) op het programma.

Je leert niet alleen de nodige theorie, maar ontwikkelt ook veel vaardigheden. Je voert regelmatig allerlei opdrachten uit, alleen of in groepjes, vaak ook op de computer. In de lessen pso maak je kennis met toekomstige studie- en beroepsmogelijkheden. Ook ontdek je welke sector het beste bij jouw mogelijkheden past en waar je voorkeur ligt. Bovendien ervaar je dat je de leerstof die wordt aangeboden in de leergebieden, nodig hebt bij jouw beroepsopleiding.

Bovenbouw
Aan het einde van het tweede leerjaar wordt voor jou de leerweg bepaald en kies je zelf de sector. Een leerweg zegt iets over het niveau dat je aan kunt. Een sector is gericht op een bepaald beroepenveld.

Leerwegen
Er zijn vier leerwegen:

 • theoretische leerweg (tl)
  • Bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld. De theoretische leerweg heeft alleen algemeen vormende vakken. Met het tl-diploma is een doorstroming mogelijk naar niveau 3 of 4 in het mbo en in sommige gevallen naar het havo.
 • gemengde leerweg (gl)
  • Behalve de algemene vakken biedt de gemengde leerweg 4 uur per week een beroepsgericht programma aan. Met het gl-diploma is doorstroming naar niveau 3 of 4 in het mbo mogelijk.
 • kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • Bestemd voor praktisch ingestelde leerlingen. Een minder zwaar algemeen programma, maar de beroepsgerichte vakken zijn zwaarder vertegenwoordigd dan in de tl en gl. Leerlingen stromen veelal in op niveau 3 in het mbo. Niveau 4 is niet uitgesloten.
 • basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • De nadruk ligt op de praktische beroepsgerichte vakken. De opleiding is iets minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg. Doorstroom naar het mbo gebeurt meestal op niveau 2.

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer