Aanmelding

Aanmelding van de leerlingen gebeurt in principe via de basisschool, waarbij het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-toets een leidraad vormen voor de onderwijsrichting. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de sportklas vwo/havo, havo/vmbo-tl of vmbo-tl.

Praktijktest

Leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas krijgen in de maand april een uitnodiging voor een sportklastest. Dan volgt een praktische test met onderdelen als motivatie, samenwerken, conditie en motorische vaardigheden. Tijdens deze test doe je diverse sportieve activiteiten. Welke activiteiten is voor een groot gedeelte nog een verrassing, maar wat zeker kan worden verwacht, zijn activiteiten die hebben te maken met balvaardigheid, turnen, samenwerken en conditie. Leerlingen worden bij deze test beoordeeld door de docenten LO.

Is de uitslag van de totale test positief, dan kun je in een sportklas worden geplaatst. In mei krijgen alle deelnemers terugkoppeling over de plaatsing. Leerlingen die naar de sportklas kunnen, krijgen dan ook de uitnodiging voor de kennismakingsdag.

Contact

 

©2012 RSG Lingecollege

Disclaimer

Site: Vibis