Praktijkonderwijs

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van wie na de basisschool wordt verwacht dat zij geen diploma in het vmbo zullen halen.

Hiervoor zijn de leerachterstanden te groot.

Praktijkonderwijs leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Dit betekent dat we ons onderwijs niet alleen richten op voorbereiden naar werk, maar ook op actief burgerschap, zelfstandig wonen en het hebben van zinvolle vrije tijdsbesteding.

Wij bieden leerlingen op onze school drie uitstroomroutes:

• naar een reguliere werkplek

• naar een beschermde werkplek

• naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het ROC

 

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer