Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, die meer gebaat zijn bij praktijk dan bij theorie. Een school waar leerlingen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. 

Wij werken met een individueel ontwikkelingsplan (iop) waarin komt te staan waaraan een leerling gaat werken en wordt opgesteld door de coach en de leerling. Ons doel is, dat een leerling zich na het verlaten van school zo zelfstandig mogelijk kan redden op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Bij ons onderwijs wordt veel waarde gehecht aan de relatie tussen coach en leerling en de relatie tussen ouders, leerling en school.

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer