Directie

De locaties hebben elk een eigen directie, bestaande uit een locatiedirecteur en één of meer adjunct-directeuren. De locatiedirectie is verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van het beleid van
RSG Lingecollege als geheel, als de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat betrekking heeft op de eigen locatie en legt daarover verantwoording af aan de bestuurder.

Locatiedirectie Heiligestraat
mw. Y.A. Admiraal MEM, locatiedirecteur
drs. P.P. Spoon, adjunct-directeur

Locatiedirectie Teisterbantlaan/Rozenstraat
mw. J.A. Rijks-Lutke MEM, locatiedirecteur
R.M. Noppen, adjunct-directeur
J. van Wijhe, adjunct-directeur

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van RSG Lingecollege wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel.

Bestuurder
drs. P.J. Ronner

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
mw. J.P.M. Meijers, voorzitter

Correspondentieadres:
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Postbus 224
4000 AE  Tiel

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer