Onderwijs

Op de locatie Teisterbantlaan bevindt zich de bovenbouw van de theoretisch/gemengde leerweg en de onderbouw en bovenbouw van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg.

Steeds in beweging
Veel nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op optimale ontplooiingskansen voor leerlingen. Denk hierbij aan het vakcollege Techniek en het vakcollege Zorg, H(oreca), T(oerisme) en V(oeding).
In de  theoretische leerweg is ook het vak LO2 (sport) ingevoerd.


 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer